Laminova beskrivning

Oljekylare till Rotax 912 - LaminovaLaminova

En unik oljekylare som utnyttjar kylvattnet för kylning av oljan. Kylaren gör att du snabbare kommer upp i drifttemperatur och du får en jämnare driftteperatur oavsett utetemperatur och belastning på motorn. Kylaren har flygutprovats i mer än 80.000 timmar.

Laminova Oljekylare är en unik lösning för Rotax 912 flygmotorer.

Oljekylaren fungerar enligt principen värmeväxlare. Olja leds genom en värmeväxlare, med strömmand vatten i motorns normala kylsystem. All värme avleds genom motorns normala vattenkylare.
System ger ett antal stora fördelar:

  • Snabbare uppvärmning av oljan. Varmkörningstiderna minimeras med ett minskat slitage på motorn
  • Stabilare olje och vatten-temperatur. Skillnaden mellan olje och vatten -temperaturen hålls alltid på ca. 10-15 grader
  • Enklare installation: Hela systemet med en normal oljekylare kan tas bort, med ninskad vikt och förenklat handhavande. Inga spjäll till en traditionell oljekylare behövs längre.
  • Utrymmesbesparande: Laminova oljekylare kan i princip monteras var som helst i motorrummet.

Mer information finns på: http://www.laminova.se/